Tema kväll med LRF

Den 3 april kl 19.00 i bygdegården.

Hur agerar vi om det händer en olycka

Bengt Andersson ger oss information om

hur vi kan hjälpa till vid en olycka.

LRF bjuder på fika. Anmälan senast 2 dagar innan till

Kate med sms till 072 727 44 93