CYKELVÄG

Under 2018-2019 anläggs gång- och cykelled mellan Götlunda kyrka och Greby.
Det är ett projekt som Bygdegårdsföreningen genomför i samarbete med Tidanbygdens Intresseförening, och som har projektstöd från landsbygdsprogrammet. Målsättningen är att få en led utmed kultursträckor mellan landsbygd och tätort som ökar kvaliteten för de boende i området.