CYKELVÄG

Under 2018-2019 anlades en gång- och cykelled mellan Götlunda kyrka och Greby.
Det är ett projekt som Bygdegårdsföreningen genomfört i samarbete med Tidanbygdens Intresseförening, och som fått projektstöd från landsbygdsprogrammet. Målsättningen är att få en led utmed kultursträckor mellan landsbygd och tätort som ökar kvaliteten för de boende i området.